FON

Fakultet organizacionih nauka pripada grupaciji tehnickih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1969. godine, a nastava za prvu generaciju redovnih i vanrednih studentata pocela je 4. 11. 1971. godine. U pocetku je fakultet bio smesten u Rakovici, da bi nakon nekoliko godina bio izmesten na Vozdovac gde se i sada nalazi.

Na FON-u se ostvaruju sledece osnovne delatnosti:

U okviru vazeceg nastavnog plana studentima se nudi 93 predmeta na osnovnim i 111 predmeta na magistarskim i doktorskim poslediplomskim studijama. Na fakultetu deluje sest katedi koje objedinjuju predmete iz srodnih naucnih disciplina. U okviru fakulteta su razvijene i posebne naucno-istrazivacke jedinice - laboratorije i centri, u kojima studenti i strucni saradnici fakulteta obavljaju obrazovne i naucno-istrazivacke aktivnosti. Fakultet ima i svoju biblioteku koja raspolaze biblioteckim fondom od preko 12000 knjiga i vise od 55 naslova casopisa.