LABORATORIJA ZA SIMULACIJU

Laboratorija se bavi istrazivanjem i razvojem simulacionih jezika i njihovom primenom na realne sisteme. Laboratorija raspolaze odgovarajucom racunarskom opremom i cini nastavnu bazu za predmete Numericka analiza, Simulacija i simulacioni jezici i informacioni sistemi preduzeca